katravel
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9-17, Subota 9-13 / Adresa poslovnice: Gundulićeva 3, Karlovac / Tel: + 385 47 495 495 / Fax: + 385 47 495 497 / Email: info@katravel.hr
Garantirani polasci

Podnošenja prigovora

Sukladno čl.8 st.2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar.nov.br. 79707., 125/07. isp., 79/09 i 89/09 - isp.)

obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

KA TRAVEL D.O.O., B. Šuleka 27, 47000 Karlovac

ili na email: info@katravel.hr

Odgovor na vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 14 dana od primitka prigovora.

Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime te poštansku ili email adresu za dostavu odgovora.