Putno osiguranje

PUTNO OSIGURANJE – EUROHERC OSIGURANJE D.D.

Putujete na odmor iz snova, skijanje, službeni put ili egzotičnu destinaciju?
Siguran sretan put je jedino uz Vašu putovnicu i

Vaše putno osiguranje.

Ne zaboravite i četkicu za zube …

1. Putno zdravstveno osiguranje
Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu u suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode. Putno zdravstveno osiguranje u suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH pokriva i obuhvaća sljedeće usluge:

 • ambulantno liječenje
 • lijekove i sanitetski materijal prepisan od strane liječnika
 • medicinska pomagala i pomagala za hodanje nužna kao dio tretmana
 • radioterapiju, toplinsku terapiju, fototerapiju i sl. prepisano od strane liječnika
 • rendgensku dijagnostiku, skenersku dijagnostiku, ultrazvuk, laboratorijsku dijagnostiku, EKG, dekompresijsku komoru
 • kliničko liječenje u najbližoj prikladnoj bolnici
 • troškove prijevoza (sanitetski prijevoz, taxi, javni prijevoz) u svrhu medicinskog tretmana
 • troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ukoliko bude medicinski neophodno i propisano od strane liječnika
 • operacije
 • stomatološki tretman isključivo u svrhu oslobađanja akutne zubobolje do 200 EUR
 • troškove kućnih posjeta liječnika
 • troškove telefonskih poziva iz/u bolnicu do visine 25 EUR po putovanju u slučaju hospitalizacije
 • troškove medicinski nužnog i propisanog prijevoza osiguranika iz strane zemlje do stalnog prebivališta
 • troškove prijevoza posmrtnih ostataka osiguranika u mjesto prebivališta ili troškove pogreba u mjestu smrti u inozemstvu do 5.000 EUR

Ukoliko sklopite policu putnog zdravstvenog osiguranja u Eurohercu, naknadit ćemo Vam neophodne medicinske troškove u inozemstvu nastale kao posljedica iznenadne bolesti ili nezgode. U Eurohercu možete ugovoriti sljedeće iznose putnog zdravstvenog osiguranja: 10.000 €, 15.000 €, 20.000 €, 25.000 €, 30.000 €, 40.000 € i 60.000 € s napomenom da kod dva najveća iznosa osiguranja osigurateljno pokriće vrijedi za čitav svijet, dok kod ostalih iznosa osiguranja pokriće vrijedi za čitav svijet, osim SAD-a, Kanade, Japana i Australije. Popusti i doplaci na ovu vrstu osiguranja:

 • kod paketa DUO ili TRIO (supružnici ili braća i sestre) u Eurohercu možete ostvariti popust od 10%
 • Kod obiteljskog putnog osiguranja za djecu mlađu od 18 godina Euroherc odobrava popust od čak 50%, dok je za članove obitelji starije od 18 godina taj popust 10%
 • osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju putnog zdravstvenog osiguranja. Doplatak kod sportaša amatera iznosi 30% na premiju, a za profesionalnog sportaša 60% – kod rekreativnog bavljenja sportom za vrijeme puta i boravka u inozemstvu ne plaća se doplatak
 • osobe starije od 65 godina plaćaju doplatak od 80% na premiju osiguranja, a osobe od 70 godina i više plaćaju 100% doplatka na premiju ove vrste osiguranja
2. Osiguranje prtljage
Pokriva gubitak, oštecćenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučcaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište. Osiguranjem su pokriveni fizički gubitak, oštećenje i uništenje prtljage uslijed:

 • prometne nesreće
 • prirodnih nepogoda
 • eksplozije
 • provalne krađe, razbojništva
 • izgubljene prtljage, oštećene prtljage kao i otuđenja iz prtljage koja je predana prijevozniku.

Ukoliko ugovorite osiguranje prtljage u sklopu police putnog osiguranja Euroherc će pokriti i:

 • troškove nabavke zamjenskih stvari za osobnu upotrebu do najviše 250 EUR u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište putovanja, izvan mjesta prebivališta osiguranika, duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.
 • troškove za najam sportske opreme za vrijeme trajanja puta, ako je sportska oprema koju je osiguranik nosio na put uništena, ukradena ili oštećena do te mjere da se ne može na siguran način koristiti, pod uvjetom da je šteta nadoknadiva prema Uvjetima. Troškovi najma sportske opreme mogu biti isplaćeni do 400 EUR unutar ugovorenog iznosa osiguranja.

3. Osiguranje od otkaza ili prekida putovanja
Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti. Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja. Ovaj dodatni rizik u pravilu se sklapa prilikom sklapanja ugovora o putovanju odnosno kupnje zrakoplovne karte ili plaćenog smještaja no obavezno ga je sklopiti najkasnije unutar 72 sata od trenutka kupnje. Osiguranik je obavezan u pismenom obliku otkazati aranžman kod putničke agencije u roku 3 radna dana po nastanku nekog od razloga za otkaz putovanja prema čl. 47. uvjeta putnog osiguranja, a najkasnije u roku 15 dana obavezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti osiguratelja, Euroherc osiguranje d.d. Ukoliko ugovorite ovaj dodatni rizik prilikom sklapanja police putnog osiguranja Euroherc isplaćuje 90% iznosa koji je zadržala putnička agencija, umanjenog za cijenu, eventualno iskorištenog dijela putovanja.

4. Osiguranje putnika od posljedica nezgode
Na putu nezgode mogu narušiti naš životni tempo te pokvariti planirano. Vrlo dobro znamo dakako nezgode ne možemo predvidjeti niti sprijecčiti, ali osiguranjem od nezgode možemo ublažiti njihove posljedice. Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode. Ugovorite li rizik nezgode u sklopu police putnog osiguranja pokriveni su Vam sljedeći slučajevi:

 • smrt uslijed nesretnog slučaja
 • trajni invaliditet uslijed nesretnog slučaja
 • dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja od nesretnog slučaja

Osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju. Doplatak kod sportaša amatera iznosi 30% na premiju osiguranja od nezgode, a za profesionalnog sportaša 60%. Kod rekreativnog bavljenja sportom za vrijeme puta i boravka u inozemstvu ne plaća se doplatak. Dogodi li se nesretan slučaj, Euroherc osiguranje će Vam isplatiti:

 • osiguranu svotu za slučaj smrti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila smrt osiguranika
 • 150 posto osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila potpuna trajna (100%) invalidnost osiguranika
 • postotak od osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti koji odgovara postotku trajne djelomične invalidnosti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila trajna djelomična invalidnost osiguranika
 • ako je ukupan postotak invalidnosti viši od 50 posto, svaki dio postotka invalidnosti preko 50 posto priznaje se u dvostrukom iznosu
 • dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

5. Osiguranje privatne odgovornosti
Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on, po zakonu, odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu. Ugovaranjem rizika privatne odgovornosti u sklopu police putnog osiguranja u Eurohercu možete ugovoriti sljedeće iznose osiguranja:

 • 100.000 kn
 • 200.000 kn
 • 375.000 kn
 • 500.000 kn.

Osiguranici ne mogu biti maloljetne osobe.

Nazovite nas

Turistička agencija – s Vama od 2010.

+ 385 47 495 495

Lokacija ureda

Gundulićeva 3, Karlovac

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 9 - 17, Subota 9 - 12

Email

info@katravel.hr

KA TRAVEL d.o.o, turistička agencija, Bogoslava Šuleka 27, Karlovac / MB 2601010 / OIB 60912428480 / ID: HR-AB-47-020046686 / Reg. sud: Trgovački sud u Karlovcu
Registrirano pod brojem Tt-10/10-2 / MBS: 020046686 / Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen u cijelosti / Uprava društva: Marijana Buneta, direktor / Voditelj poslova – Marijana Buneta
Računi: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka, IBAN: HR4824020061100568342 / Privredna Banka Zagreb d.d., Račkoga 6, 10 000 Zagreb, IBAN: HR6023400091110491621 / Zagrebačka banka d.d., Trg B. J. Jelačića 10, 10 000 Zagreb IBAN: HR 9323600001102857365
Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost putničke agencije: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb