Podnošenja prigovora

Sukladno čl.8 st.2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar.nov.br. 79707., 125/07. isp., 79/09 i 89/09 – isp.)

obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

KA TRAVEL D.O.O., B. Šuleka 27, 47000 Karlovac

ili na email: info@katravel.hr

Odgovor na vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 14 dana od primitka prigovora.

Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime te poštansku ili email adresu za dostavu odgovora.

Nazovite nas

Turistička agencija – s Vama od 2010.

+ 385 47 495 495

Lokacija ureda

Gundulićeva 3, Karlovac

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 9 - 17, Subota 9 - 12

Email

info@katravel.hr

KA TRAVEL d.o.o, turistička agencija, Bogoslava Šuleka 27, Karlovac / MB 2601010 / OIB 60912428480 / ID: HR-AB-47-020046686 / Reg. sud: Trgovački sud u Karlovcu
Registrirano pod brojem Tt-10/10-2 / MBS: 020046686 / Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen u cijelosti / Uprava društva: Marijana Buneta, direktor / Voditelj poslova – Marijana Buneta
Računi: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka, IBAN: HR4824020061100568342 / Privredna Banka Zagreb d.d., Račkoga 6, 10 000 Zagreb, IBAN: HR6023400091110491621 / Zagrebačka banka d.d., Trg B. J. Jelačića 10, 10 000 Zagreb IBAN: HR 9323600001102857365
Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost putničke agencije: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb