katravel
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9-17, Subota 9-13 / Adresa poslovnice: Gundulićeva 3, Karlovac / Tel: + 385 47 495 495 / Fax: + 385 47 495 497 / Email: info@katravel.hr
Garantirani polasci

Karlovac i okolica

 • Piknik u Karlovcu

  Polazak - Karlovac
  Trajanje -
  Put -
  Smještaj -
  Usluga - prema programu
  Cijena - 340,00 kn
 • Karlovačka vojna praskozorja

  Polazak - min. 8 osoba
  Trajanje - prema programu
  Put - terenskim vojnim vozilom
  Smještaj -
  Usluga - prema programu
  Cijena - 290,00 kn
 • Žirovanje i kabanica od lasenja

  Polazak - -
  Trajanje - 2 dana / 1 noćenje
  Put -
  Smještaj - hotel 3*/4*
  Usluga - prema programu
  Cijena - 0,00 kn
 • Ratna praskozorja na Kordunu

  Polazak - -
  Trajanje - 2 dana / 1 noćenje
  Put -
  Smještaj - hotel 3*/4*
  Usluga - prema programu
  Cijena - 0,00 kn
 • Putovima ratnika

  Polazak - -
  Trajanje - 2 dana / 1 noćenje
  Put -
  Smještaj - hotel 3*/4*
  Usluga - prema programu
  Cijena - 0,00 kn
 • Probudite vojnika u sebi

  Polazak - -
  Trajanje - 6 dana / 5 noćenja
  Put -
  Smještaj - prema programu
  Usluga - prema programu
  Cijena - 0,00 kn
 • Živjeti u parku i s parkom

  Polazak - -
  Trajanje - 2 dana / 1 noćenje
  Put -
  Smještaj - hotel 3*/4*
  Usluga - prema programu
  Cijena - 0,00 kn
 • U zagrljaju platana - Marmontova aleja

  Polazak - -
  Trajanje - 2 dana / 1 noćenje
  Put -
  Smještaj - hotel 3*/4*
  Usluga - prema programu
  Cijena - 0,00 kn
 • Tragom dabra i plave žabe

  Polazak - -
  Trajanje - 2 dana / 1 noćenje
  Put -
  Smještaj - hotel 3*/4*
  Usluga - prema programu
  Cijena - 0,00 kn
 • Na logorovanju kod Jurinog hrasta

  Polazak - -
  Trajanje - 4 dana / 3 noćenja
  Put -
  Smještaj - prema programu
  Usluga - prema programu
  Cijena - 0,00 kn