katravel
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8-19, Subota 9-13 / Adresa poslovnice: Gundulićeva 3, Karlovac / Tel: + 385 47 495 495 / Fax: + 385 47 495 497 / Email: info@katravel.hr
Garantirani polasci

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

* Slanjem upita izričito izjavljujem da sam Ka travelu dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s Ka travelom.

* To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i Ka travela.

* Izričito dozvoljavam Ka travelu da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu.

* Suglasan/na sam da Ka travel, u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi moje osobne podatke dvije godine.